Pendamba redha-Nya

Pendamba redha-Nya

~ Music @ DimensiTintaku . .

Saturday, May 14, 2011

:: Subhanallah.. Indahnya Islam. ^^ ::

Saya sangat tertarik dengan satu artikel yang saya baca hasil jelajahan ke Blog Penyuburan Islam UPSI (http://blog.upsi.edu.my/heai/2009/08/28/niat-berbuat-baik-sudah-dapat-pahala-apatah-lagi-mengerjakannya/), yang menceritakan bab NIAT. Di sini saya ingin kongsikan intipati artikel berkenaan. Selamat membaca.  ^^

"sehari secangkir ilmu, insyaAllah"   =)


Apabila manusia berniat untuk melakukan satu perbuatan baik, Allah tetap menuliskan satu perbuatan baik untuknya dan jika dilakukan perbuatan tersebut akan mendapat ganjaran 10 ke 700 kali pahala yang lebih banyak, sebaliknya jika manusia berniat melakukan dosa, tiada catatan dosa sehinggalah dilakukan dosa tersebut barulah dicatatkan sebagai satu dosa.

Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās r.a.: Nabi s.a.w pernah bersabda, ….Seandainya seseorang berniat melakukan perbuatan baik dan ia tidak melakukannya, maka Allah akan menuliskan untuknya satu kebaikan, dan seandainya ia berniat melakukan perbuatan baik dan melaksanakannya maka Allah akan menuliskan untuknya (pahala) sepuluh hingga tujuh ratus kali lebih banyak. Dan seandainya seseorang berniat melakukan perbuatan buruk dan ia tidak melaksanakannya, maka Allah akan menuliskannya sebagai satu kebaikan penuh; dan seandainya seseorang berniat melakukan perbuatan buruk dan melaksanakannya maka Allah akan menuliskannya sebagai satu dosa”.

Rujukan :  Al-Bukhārī (2000), Kitāb al-Ādab, Bāb - Sitri al-Mu’min ‘alā Nafsih , no. hadith 6069, h. 513.

Dalam kitab al-Ādab pula apabila melakukan dosa dianjurkan kepada Mukmin untuk menyembunyikan (merahsiakan) dosa yang pernah dilakukan seperti sabda Rasulullah s.a.w.:
Diriwayatkan dari Abū Hurairah r.a.: Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda,”Semua dosa para pengikutku akan dimaafkan kecuali (dosa mereka yang disebut) mujahirin mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan atau membuka (memberitahu) dosa yang pernah diperbuatnya kepada orang lain.

Perumpamaan orang yang membuka dosanya sendiri adalah seperti orang yang melakukan  dosa pada malam hari dan meskipun Allah telah menutupnya dari orang lain, pada pagi harinya ia berkata, ‘Wahai Fulan aku melakukan (dosa) ini dan itu tadi malam’. Ia telah menyingkapkan tirai  yang ditutupkan Allah untuk menyelubungi dosanya”.


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Subhanallah. Lihatlah para sahabat, betapa indahnya Islam. Sesungguhnya memang terbuktilah bahawa Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. :)
Di sini saya akhiri entri saya pada kali ini dengan sepotong mafhum hadis Rasulullah :

"Siapa yang berazam untuk melakukan kebaikan tetapi tidak membuatnya,maka Allah telah mengetahui bahawasanya hatinya sudah merasai (untuk melakukan kebaikan itu) dan sangat bersungguh-sungguh/semangat keatasnya (kebaikan tersebut),ditulis baginya 1 kebaikan. Dan Siapa yang berazam untuk melakukan kejahatan akan tetapi tidak melakukannya, tidak ditulis keatas dirinya(akan kejahatan itu), dan siapa yang melakukannya (kejahatan), akan ditulis keatas dirinya 1 kejahatan tanpa digandakannya (dosa). Dan siapa yang melakukan 1 kebaikan, baginya 10 kali ganda (pahala).
(HR at-Tirmizi & an-Nasa-ie)

Wallahu a'lam.  ^^

No comments:

Post a Comment